Εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία οι πυροσβέστες

Εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία οι πυροσβέστες

Την απόφαση του υπουργείου Προστασίας του πολίτη να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του νόμου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, γνωστοποίησε ο υπουργός Χρ. Παπουτσής.

Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕΘανάση Παφίλη, Ιωάννη Ζιώγα, Νίκου Καραθανασόπουλου, Διαμάντως Μανωλάκου, Γιώργου Μαυρίκου και Αντώνη Σκυλλάκου για την εργασιακή εφεδρεία και τη στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο κ. Παπουτσης, διευκρινίζει ότι προκειμένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας μεγάλος αριθμός εποχικών πυροσβεστών και, παράλληλα, να ενδυναμωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, με την αξιοποίηση ενός ήδη έμπειρου δυναμικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο υπουργική απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Σε ότι αφορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπουργός ενημερώνει ότι έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο επιτροπή, η οποία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της θα υποβάλει σχετικό πόρισμα τις προτάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν τυχόν ίδρυση, αναβάθμιση ή κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, επισημαίνοντας πάντως ότι η εν λόγω επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των υπηρεσιών καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό.