«Πέρασαν» από το ΣτΕ 100 προσλήψεις αστυνομικών

«Πέρασαν» από το ΣτΕ 100 προσλήψεις αστυνομικών

Ανατροπή στα κυβερνητικά μέτρα για μαχαίρι στις προσλήψεις αποτελεί η γνωμοδότηση του ΣτΕ η οποία «ανάβει πράσινο φως» στην πρόσληψη 100 αστυνομικών ειδικών καθηκόντων.

Το ΣτΕ έκρινε τελικά νόμιμο το επανακατατεθέν Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο Διάταγμα είχε κριθεί στα τέλη Οκτωβρίου παράνομο επειδή ήταν εκτός πλαισίου των δεσμεύσεων που επιβάλει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015.

Ωστόσο, το εν λόγω Διάταγμα επανέφερε το Υ.Π.ΠΟ. με περισσότερες διευκρινήσεις αλλά και με συνοδευτικό έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Φίλλιπου Σαχινίδη πιου αναφέρει ότι «Η μισθολογική δαπάνη από την αύξηση των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού κατά 100, βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2012 – 2015 όπως έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

Κατόπιν αυτού οι Σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 303/2011 γνωμοδότησή τους «πέρασαν» ως νόμιμο το Διάταγμα.

Σύμφωνα με τους σύμβουλους Επικρατείας η σύσταση των νέων οργανικών θέσεων προτείνεται νομίμως, διότι «αφενός μεν συνοδεύεται από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την ανακατανομή του προσωπικού, με ταυτόχρονη κατάργηση 100 θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών και γενικών καθηκόντων, δηλαδή ισάριθμων θέσεων προς εκείνες, των οποίων προτείνεται η σύσταση, αφετέρου δε από το σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αναλύονται για κάθε κατηγορία θέσης οι νέες, εξειδικευμένες και ιδιαίτερων απαιτήσεων ανάγκες που επιβάλλουν τη σύσταση των θέσεων σε συνδυασμό με τη θέσπιση ιδιαίτερα αυξημένων προσόντων για την κατάληψη των θέσεων αυτών, προκύπτει επαρκώς και για το σύνολο των νέων θέσεων ο λόγος που επιβάλλει τη σύστασή τους και ο λόγος για τον οποίο η κάλυψη των αναγκών, στις οποίες οι θέσεις αυτές στοιχούν, δεν μπορεί να γίνει μόνον με την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και την ανακατανομή του υπηρετούντος προσωπικού».