Αναπλάσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αναπλάσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Νέα οδικά έργα περισσότερα φιλικά προς τους πεζούς έχουν δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν σε περισσότερες από 40 αστικές αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και μετατροπές οδών σε ήπιας κυκλοφορίας.

Ήδη οι μελέτες έχουν αρχίσει και αφορούν σε εισόδους σχολείων και δρόμους που θα πεζοδρομηθούν.