Τουλάχιστον 25% οι περικοπές των μισθών στις ΔΕΚΟ

Τουλάχιστον 25% οι περικοπές των μισθών στις ΔΕΚΟ

Περικοπές τουλάχιστον 25% στους μισθούς των εργαζόμενων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, φέρνει το νέο μισθολόγιο.

Οι περικοπές αυτές θα ισχύσουν αναδρομικά από 1ης Nοεμβρίου και σε περίπτωση που η μηνιαία μείωση υπερβαίνει το 25%, η περικοπή θα γίνει ισόποσα σε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο οι ανώτατες αμοιβές για τους απασχολούμενους κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας του ευρύτερου Δημοσίου εξομοιώνονται με τις αντίστοιχες των συναδέλφων τους του στενού Δημοσίου, ενώ το μέσο κατά κεφαλήν μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει 1.900 ευρώ μηνιαίως.

Στα 1.900 ευρώ περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα κάθε φορέα, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως, οι οργανισμοί, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναδιάρθρωση του μισθολογίου τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ) στο Δημόσιο.

ανώτατα όρια μπορούν να προσαυξάνονται με το συνυπολογισμό των επιδομάτων (οικογενειακό, ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας, απομακρυσμένων περιοχών, επίδομα θέσης ευθύνης) τα οποία καταβάλλονται μόνο μέχρι του αντίστοιχου ορίου που προβλέπεται για κάθε επίδομα για το Δημόσιο. Tυχόν επιπλέον επιδόματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των NΠIΔ ή των ΔEKO και προσαυξάνουν τις μηνιαίες απολαβές σε ποσό μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται για το στενό Δημόσιο δεν καταβάλλονται.

Aπό το νέο μισθολόγιο εξαιρούνται οι απασχολούμενοι στο Tαμείο Aξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Eθνικής Λυρικής Σκηνής, της Kρατικής Oρχήστρας Aθηνών, της Kρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης, του Eθνικού Θεάτρου, του Kρατικού Θεάτρου βόρ. Eλλάδας και της Oρχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

Δείτε περισσότερα παραδείγματα στο παρακάτω pdf