Εξώδικο στη ΔΕΗ από το Δήμο Βέροιας

Εξώδικο στη ΔΕΗ από το Δήμο Βέροιας

Με εξώδικη δήλωση απάντησε ο Δήμος Βέροιας προς τη ΔΕΗ λόγω της επιβολής του ειδικού τέλους ακινήτου.

Το εξώδικο στάλθηκε στον προϊστάμενο της ΔΕΗ από τη δήμαρχο Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη.

«Σας καθιστώ υπεύθυνους σε περίπτωση που υποστεί κάποιος από τους συνδημότες μου βλάβη επειδή δεν λειτουργεί κάποια ηλεκτρική συσκευή π.χ. ψυγείο όπου φυλάσσεται φαγητό ή φάρμακα, για να στραφεί σε βάρος σας σε βαθμό υπαιτιότητας με ενδεχόμενο δόλο», αναφέρει στο εξώδικο η δήμαρχος.Ταυτόχρονα, η τοπική άρχοντας καλεί  τον προϊστάμενο της ΔΕΗ να δέχεται από τους δημότες μόνο το αντίτιμο του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.