Εξαιρέσεις για την εργασιακή εφεδρεία

Εξαιρέσεις για την εργασιακή εφεδρεία

Στην εξαίρεση από την εργασιακή εφεδρεία των εργαζομένων που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη μέχρι τις 31.12.2013, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι, θα εκδοθεί εγκύκλιος, στην οποία θα ρυθμίζονται ζητήματα εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας, που τυγχάνει της επεξεργασίας των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας και Υγείας.