Στο ΚΑΣ αύριο το Φρούριο του Τεμένους στον Προφήτη Ηλία

Στο ΚΑΣ αύριο το Φρούριο του Τεμένους στον Προφήτη Ηλία

Στο Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) συζητείται αύριο το θέμα του Δήμου Ηρακλείου για  «Έγκριση ή μη καθορισμού ζωνών α΄ και β΄ προστασίας εντός Αρχαιολογικού χώρου του φρουρίου Τεμένους της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία »