ΑΠ: Τέλος στην προνομιακή μεταχείριση του ΟΛΠ

ΑΠ: Τέλος στην προνομιακή μεταχείριση του ΟΛΠ

Το τέλος της προνομιακής μεταχείρισης του ΟΛΠ αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, που έκρινε αντισυνταγματική την εν λόγω διάταξη.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό, με απόφασή του (117/2011) έκρινε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν επιβάλλουν προνομιακή μεταχείριση στον Ο.Λ.Π. ως προς τον τόκο υπερημερίας (6%) για τα χρέη του.

Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες η επίμαχη διάταξη του αναγκαστικού νόμου 1559/1950, που προβλέπει ότι ο Ο.Λ.Π. απολαύει όλων των προνομίων, απαλλαγών και ατελειών του Δημοσίου είναι αντισυνταγματική διότι «ο Ο.Λ.Π. είναι Ανώνυμη Εταιρεία, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσει και επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού έχει ως σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων, συνιστά θυγατρικές εταιρείες και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο λιμένα Πειραιώς κ.λπ. και είναι ισότιμη με κάθε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία».