Θεσσαλονίκη: «Επιστρατεύουν» επόπτες για την καθαριότητα

Θεσσαλονίκη: «Επιστρατεύουν» επόπτες για την καθαριότητα

«Ξεκαθαρίζει» το τοπίο στο θέμα της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να «επιστρατευτούν» επόπτες που θα επιβλέπουν την πιστή εφαρμογή του κανονισμού.

Την ίδια στιγμή οι επόπτες θα επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες, όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

«Ο κανονισμός καθαριότητας σήμερα είναι ανενεργός, ενώ δεν υφίσταται καν μηχανισμός εφαρμογής» σημείωσε κατά την εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς. Ανέφερε ότι για την τήρηση του, καθώς και για την προληπτική και κατασταλτική επιτήρηση των δημοσίων χώρων, κρίνεται απαραίτητη η ανασυγκρότηση της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Τόνισε ότι εξουσιοδοτούνται επόπτες καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, ανά δημοτική κοινότητα, οι οποίοι θα συνδράμουν σύμφωνα με τις οδηγίες της δημοτικής αστυνομίας στο έργο της τήρησης των όρων του κανονισμού καθαριότητας, θα επικουρούν στις υπόλοιπες υπηρεσίες (γραφείο κάδων, αποκομιδής, σαρώματος) και θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την ευταξία της πόλης.

Οι επόπτες καθαριότητας θα είναι εξοπλισμένοι στο εξής με τριπλότυπα ώστε να καταλογίζουν πρόστιμα -το ύψος τους καθορίζεται ανάλογα με την παράβαση- όταν δεν εφαρμόζονται οι όροι του κανονισμού, όπως για αυτοκίνητα που σταθμεύουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και παρεμποδίζουν την αποκομιδή, για εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων, βιοτεχνικών-βιομηχανικών απορριμμάτων, τοξικών αποβλήτων, για αφισορύπανση, ρύπανση μνημείων κ.λπ.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης συζητήθηκε και πάλι το θέμα των συμβασιούχων στην καθαριότητα και ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι με 8μηνη σύμβαση δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.