Ποιοι θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι το 2013

Ποιοι θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι το 2013

Τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα προσδιοριστεί ποιοι υπάλληλοι του δημοσίου θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία καθορίζει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κουτρουμάνη, που εξεδόθη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εγκύκλιος, σε εργασιακή εφεδρεία θα τεθούν οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το μόνιμο προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ εφόσον τα έτη ασφάλισης που υπολείπονται για να συμπληρωθεί η 35ετία είναι κατά μέγιστο όριο δύο, μέχρι τις 31.12.2013.

Εφόσον για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου απαιτείται βάσει των προϋποθέσεων του ασφαλιστικού του ταμείου, και η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τότε θα πρέπει να υπολείπονται ταυτόχρονα και δύο χρόνια από την συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η συνύπαρξη των δύο προϋποθέσεων (δύο έτη απόσταση από τα 35 έτη ασφάλισης και από το όριο ηλικίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο), θα πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να τεθεί ο υπάλληλος σε καθεστώς εφεδρείας.

Επίσης, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 35ετία και το όριο ηλικίας αποχωρούν άμεσα, ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραμείνουν σε υπηρεσία.

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ταμείων ΙΚΑ, ειδικών ταμείων, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί τύπου) και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί), προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο στο pdf που ακολουθεί