Κλειστός ο ΧΥΤΑ για 24 ώρες

Κλειστός ο ΧΥΤΑ για 24 ώρες

Κλειστός θα παραμείνει για 24 ώρες ο ΧΥΤΑ Φυλής έπειτα από απόφαση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ).


Παρά την απόφαση αυτή, τα απορριμματοφόρα προχωρούν στη συλλογή των απορριμμάτων από τους δρόμους.

Οι εργαζόμενοι αναμένουν την τελική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, για το αν θα εφαρμόσει τον Καλλικράτη, σύμφωνα με τον οποίο από τις αρχές του χρόνου, ο ΕΣΔΚΝΑ περνά στη δικαιοδοσία της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.