Ποιοι εξαιρούνται από το «χαράτσι» για τα ακίνητα

Ποιοι εξαιρούνται από το «χαράτσι» για τα ακίνητα

Σε τριμελείς επιτροπές που θα βρίσκονται στις κατά τόπους εφορίες μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εξαιρεθούν από το «χαράτσι» άτομα με αναπηρία άνω του 80% και τα προστατευόμενα μέλη, καθώς και οι άνεργοι και οι πολύτεκνοι με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Οι πιο πάνω θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να στείλουν sms στο 54160 για να μάθουν αν εξαιρούνται.

Όσοι δεν εξαιρεθούν και δεν πληρώσουν το ρεύμα και μαζί με αυτό το Τέλος Ακινήτων, θα δίνεται εντολή να διακόπτεται άμεσα το ρεύμα αφού περάσουν 40 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

Για όσους δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν τη δόση λόγω μείωσης αποδοχών και πληρωμής στεγαστικών, θα γίνεται ρύθμιση.

Στο υπουργείο Οικονομικών συζητούν το ενδεχόμενο να περάσει το Τέλος Ακινήτων μέσα στη δόση του στεγαστικού δανείου, δηλαδή να πληρωθεί σε αρκετές δόσεις.

Αυτό στην περίπτωση που το δάνειο έχει δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοσίους υπαλλήλους.

Οι Δήμοι θα καλέσουν τους δημότες να διορθώσουν λάθη στα τετραγωνικά, τιμή ζώνης, παλαιότητα, ενώ σε λάθη που είτε είναι υπέρ του πολίτη είτε εις βάρος του θα γίνεται συμψηφισμός στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Για την ώρα και με δεδομένο ότι στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν καταλήξει στην οριστική ρύθμιση - απόφαση με την οποία δεν θα κόβεται το ρεύμα σε όσους πολίτες δεν πληρώσουν το λογαριασμό ΔΕΗ λόγω της εισφοράς στα ακίνητα, δεν κόβεται το ρεύμα σε όσους έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.