Συνήγορος του Πολίτη: Η διακοπή ρεύματος είναι επαχθές μέτρο

Συνήγορος του Πολίτη: Η διακοπή ρεύματος είναι επαχθές μέτρο

«Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά, σε κάθε περίπτωση, ένα υπέρμετρα επαχθές μέτρο κυρίως για ορισμένες ομάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας», αναφέρεται σε επιστολή της προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού.

Η Συνήγορος ζητεί από τον υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιβολή, τον υπολογισμό και την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων.

Ειδικότερα προτείνεται:
- Να προβλεφθεί διαδικασία διόρθωσης των σφαλμάτων στον υπολογισμό του τέλους (στην περίπτωση που ο υπολογισμός έγινε με βάση εσφαλμένη τιμή ζώνης και πλασματικά τετραγωνικά).
-Να επανεξεταστεί η επιβολή του τέλους σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν πρόκειται για δομημένες επιφάνειες.
-Να επεκταθεί η απαλλαγή από το τέλος σε άτομα που αποδεδειγμένα αδυνατούν να το καταβάλουν με βάση το προσωπικό τους εισόδημα.
-Να επεκταθεί η επιβολή του με μειωμένο συντελεστή, υπό προϋποθέσεις, σε άτομα με κάθε είδους βαριά αναπηρία.

Η Συνήγορος του Πολίτη τονίζει στην επιστολή της ότι «η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο τέλος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών αναγκαίων για τη θέρμανση, τη σίτιση και την καθαριότητα των ίδιων και της οικογένειάς τους».

Στις περιπτώσεις αυτές με κριτήριο την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας υποστηρίζει ότι θα πρέπει και υπό προϋποθέσεις να προτάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι η αξία του ανθρώπου, η υγεία, η οικογένεια, η μητρότητα και η παιδική ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανεξάρτητη Αρχή ήδη διαμεσολάβησε προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να μη διακοπεί η παροχή του ρεύματος σε πολίτη, ο οποίος πάσχει από βαρύ αναπνευστικό πρόβλημα, βρίσκεται υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του εφ όρου ζωής και αδυνατεί να καταβάλει το τέλος.