Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ

 Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ

Δικαιώθηκαν αλλά τους πρόλαβε το μνημόνιο…

Ο λόγος για 33 εργαζόμενους στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διεκδικούσαν την ειδική παροχή των 176 ευρώ  και μάλιστα αναδρομικά.

Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθμ. 1557/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου «κάθε υπάλληλος αμειβόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης δικαιούται, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, να λαμβάνει ως τμήμα του μισθού του την παροχή των 176 ευρώ».

Σημειώνεται ότι το εν λόγω επίδομα χορηγήθηκε αρχικά με τον νόμο 3016/2002 και αποσκοπούσε στο να εξομαλυνθούν οι υπάρχουσες μισθολογικές διαφορές υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων που δεν λαμβάνουν πρόσθετες μισθολογικές παροχές.

Στη συνέχεια, όμως, από το 2002 και μετά το επίδομα αυτό επεκτάθηκε με σωρεία υπουργικών αποφάσεων (άνω των 55) και σε άλλες πολλές, ετερόκλητες κατηγορίες εργαζομένων.

Όπως κρίθηκε η χορήγηση του επίμαχου επιδόματος «συνιστά ευθεία και γενική αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολογικό πλαίσιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και δεν συναρτάται με καμία άλλη προϋπόθεση, όπως ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, το είδος της εργασίας ή τα πρόσωπα των εργαζομένων και ως εκ τούτου η μη χορήγησή της συνιστά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία (άρθρο 14 και 22 του Συντάγματος)».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος με παλαιότερες αμετάκλητες αποφάσεις του, έχει κρίνει νόμιμη την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα