Μήνυση κατά 5.955 εταιριών από Σύλλογο φορολογούμενων

Μήνυση κατά 5.955 εταιριών από Σύλλογο φορολογούμενων

Μήνυση κατά των εκπροσώπων των 5.955 εταιριών που αναφέρονται στον κατάλογο των ληξιπρόθεσμων οφειλετών που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 και κατά παντός άλλου υπεύθυνου δημοσίου λειτουργού, κατέθεσε σήμερα το πρωί, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο Σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι»


Οι μηνυτές ζητούν να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των φυσικών προσώπων που είναι συνυπόχρεα για την καταβολή των ποσών που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος των εταιριών, λόγω της ιδιότητάς τους ως εκπροσώπων τους, για τις αξιόποινες πράξεις της φοροδιαφυγής, της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης του Φ.Π.Α., ή της παράλειψης υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τους νόμους 2523/1997 και 3943/2011.

Επίσης, ζητούν από τον εισαγγελέα να ερευνήσει εάν υπάρχουν περιπτώσεις συνέργειας από πλευράς υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. στη διευκόλυνση της λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων (θεώρηση βιβλίων, έκδοση βεβαιώσεων φορολογικής ενημερότητας κλπ) κατά το διάστημα που οι εταιρίες αυτές ήδη είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τέλος, ζητούν να ερευνηθούν οι λόγοι και η ενδεχόμενη ύπαρξη ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. που όντας επιφορτισμένοι με την αναγκαστική είσπραξη των αναφερόμενων στον κατάλογο βεβαιωμένων ποσών, επί σειρά ετών, με πράξεις ή με παραλείψεις τους, δεν πέτυχαν ή απέφυγαν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δημοσίου.