Φρένο στις δαπάνες ΑΕΙ – ΤΕΙ βάζει το υπουργείο Παιδείας

Φρένο στις δαπάνες ΑΕΙ – ΤΕΙ βάζει το υπουργείο Παιδείας

Αυστηρή προειδοποίηση προς τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους προέδρους των ΤΕΙ για τις δαπάνες των ιδρυμάτων, απηύθυνε ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Βασίλειος Παπάζογλου.

Με έγγραφό του προειδοποιεί ότι δεν θα υπογράφονται αποφάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή αφού έχουν αναληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις, χωρίς να έχει προωθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Επίσης, θα πρέπει να αναζητούνται οι πειθαρχικές ευθύνες και να καταλογίζονται οι σχετικές δαπάνες σε βάρος όσων αναλαμβάνουν μη σύννομες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων τους.