Φόβοι για «λουκέτο» στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω εφεδρείας

Φόβοι για «λουκέτο» στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω εφεδρείας

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει «λουκέτο» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας, άφησε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

«Η πιθανή εμμονή της Πολιτείας στην υλοποίηση της εργασιακής εφεδρείας και στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του, με απρόβλεπτες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του», αναφέρεται σε ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου, Συλλόγου εργαζομένων και Συνόδου Πρυτάνεων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι χωρίς τη συνδρομή του διοικητικού προσωπικού η αδύνατη η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου και ζητείται η εξαίρεση από το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.