Απεργούν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

Απεργούν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

Απεργούν σήμερα Πέμπτη 1 και αύριο Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.

Σε σχετική ανακοίνωση οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και καθώς απομένουν λιγότερο από δυο μήνες για την λήξη των προγραμμάτων δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με το μέλλον των Προνοιακών Δομών αλλά και με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων σε αυτές.

Οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, διεκδικούν την προώθηση άμεσα νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου, καθώς παρέχουν έργο  μόνιμο και αναγκαίο για την κοινωνία, τη δημιουργία μόνιμων δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. με την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί πάνω από οκτώ χρόνια προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους και την εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από τέσσερις μήνες.