ΠΑΙΔΕΙΑ

Σύγκλητος ΑΠΘ: Παρέμβαση με ψήφισμα στο θέμα Ρωμανού

Σύγκλητος ΑΠΘ: Παρέμβαση με ψήφισμα στο θέμα Ρωμανού

Να εξαντλήσει την ευαισθησία της η Πολιτεία σχετικά με την πρόσβαση των κρατουμένων στην εκπαίδευση, προτείνει η Σύγκλητος του ΑΠΘ με αφορμή την υπόθεση του Νίκου Ρωμανού

«Είναι, προφανώς, ευθύνη της Πολιτείας να λαµβάνει εκείνα τα µέτρα που κρίνονται, στο πλαίσιο του νόµου, αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας. Κατά τη θεσµοθέτηση, επιβολή και εφαρµογή αυτών των µέτρων, ωστόσο, σκόπιµο είναι να λαµβάνεται υπόψη, πρωτίστως, ο ρόλος της εκπαίδευσης ως κρίσιµης οδού κοινωνικής επανένταξης στο πλαίσιο ενός σωφρονιστικού συστήµατος που δεν επιδιώκει να εκδικείται, αλλά φιλοδοξεί να σωφρονίζει. Στο πλαίσιο αυτό, παράµετροι όπως η ηλικία των κρατουµένων και η διαγωγή τους πρέπει, επίσης, να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αιτηµάτων πρόσβασης στην εκπαίδευση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα της Συγκλήτου.

Η Σύγκλητος υιοθέτησε ομόφωνα, το περιεχόμενο της σχετικής, από 3-12-2014, ανακοίνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), με τίτλο: "Εκπαιδευτικές άδειες κρατουμένων: "Η εκπαίδευση είναι ελπίδα και όχι απειλή για την κοινωνική επανένταξη".