ΠΑΙΔΕΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων: Τραγική η οικονομική κατάσταση των Πανεπιστημίων

Σύνοδος Πρυτάνεων: Τραγική η οικονομική κατάσταση των Πανεπιστημίων

Τραγική χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση των Πανεπιστημίων της χώρας οι πρυτάνεις, καθώς, όπως επισημαίνουν σε ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνόδου τους, τα ιδρύματα έως σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2015.

Αναφορικά με την εξαγγελθείσα αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος επιφυλάσσεται να προβεί στη διατύπωση των τελικών της θέσεων, όταν το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναρτηθεί προς διαβούλευση.

Τα δύο παραπάνω ζητήματα θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης και λήψης αποφάσεων της Συνόδου κατά την Τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων στις 26-27 Ιουνίου.