ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Erasmus

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Erasmus

Στις 18 - 20 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Erasmus Student Network Greece (Δίκτυο Φοιτητών Erasmus).

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN) είναι η μεγαλύτερη, εθελοντική, φοιτητική οργάνωση στην Ευρώπη. «Γεννήθηκε» το 1989, δηλαδή μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη του ομώνυμου προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών.

Βασική αρχή του δικτύου είναι η: «Φοιτητές Βοηθούν Φοιτητές» (Students helping Students). Την αρχή αυτή σήμερα έμπρακτα ακολουθούν 15.000 φοιτητές, σε 500 τοπικούς συλλόγους ESN, σε 37 χώρες της Ευρώπης υποστηρίζοντας τους ίδιους στόχους, δηλαδή την εκπροσώπηση των φοιτητικών προγραμμάτων ανταλλαγής και την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης μιας διαφορετικής κουλτούρας.

Σε εθνικό επίπεδο, το ESN Greece αποτελείται από 21 τοπικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Κρήτη, Λαμία, Λάρισα, Κοζάνη και Κομοτηνή, τόσο σε Πανεπιστήμια όσο και σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργό κομμάτι αυτού του δικτύου είναι και ο σύλλογος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ESN AUA, που μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να ψηφιστεί ως ο 3ος καλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα και αποτελείται από 35 ενεργά και δραστήρια μέλη. Το ESN Greece στήριξε παμψηφεί την υποψηφιότητα του συλλόγου να οργανώσει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο (National Platform) και ως αποτέλεσμα αναμένονται από τις 18-20 Δεκεμβρίου 170 συμμετέχοντες στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Οι συμμετέχοντες αυτοί θα προέρχονται από όλους τους συλλόγους της Ελλάδας αλλά αναμένονται και αρκετοί international guests από διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Στο National Platform (NP), οι συμμετέχοντες ασχολούνται με:
* την εκπαίδευση των νέων μελών.
* τη συμμετοχή σε βιωματικά workshops.
* την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μεταφορά γνώσης.
* την επιμόρφωση για το τρέχον πρόγραμμα σχετικά με την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία (ExchangeAbility Project).
* την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για την κοινωνική, φιλανθρωπική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των φοιτητών Erasmus (Social Erasmus Project).

Σχετικές ειδήσεις