Σημαντικό! Καθηγητές γυμνασίου θα καλύπτουν ελλείψεις στα δημοτικά

Σημαντικό! Καθηγητές γυμνασίου θα καλύπτουν ελλείψεις στα δημοτικά

Για πρώτη φορά οι καθηγητές γυμνασίου θα κληθούν να κάνουν μαθήματα και στα δημοτικά σχολεία για να καλύψουν κενά και ελλείψεις.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας θα προβλέψει εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ένα μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να μπορούν να διδάξουν ώρες του ίδιου μαθήματος σε κάποιο δημοτικό σχολείο σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού στο Δημοτικό και οι ίδιοι δεν συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το συγκεκριμένο μέτρο υιοθετείται για πρώτη φορά, καθώς μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί που πλεόναζαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετατάσσονταν στην πρωτοβάθμια.

Επίσης, υπουργική απόφαση για το ποια μαθήματα μπορούν να διδαχθούν από άλλες ειδικότητες πλην της βασικής ακυρώνει τη λογική της μέχρι τώρα δομής γυμνασίου και λυκείου. Ενδεικτικά στο γυμνάσιο μόνο τα Θρησκευτικά και τα Φιλολογικά θα διδάσκονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Οι καθηγητές Πληροφορικής, αντίθετα, θα μπορούν να διδάξουν και Μαθηματικά, οι χημικοί θα μπορούν να διδάξουν Φυσική, οι φυσικοί Βιολογία, οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες Ιστορία και Οικιακή Οικονομία.