Αυτές οι υποτροφίες «τρέχουν» για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018

Αυτές οι υποτροφίες «τρέχουν» για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018

Άλλοτε με στόχο την επιβράβευση των αρίστων και άλλοτε για την οικονομική ενίσχυση βαλλόμενων από την κρίση νέων φοιτητών και επιστημόνων, φορείς, ιδρύματα και επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν θεσπίσει την προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, αλλά και διδακτορικές σπουδές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη για 11η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2018 – 2019 τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

Ενεργειακή Τεχνολογία
Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
Ανοσοβιολογία
Αναγεννητική Ιατρική
Γενετική
Γονιδιωματική Υπολογιστική
Καρκινογένεση
Νευροεπιστήμες
Φαρμακολογία
Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος δύο υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και δύο υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος. Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε 30.000 ετησίως για το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για την χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Ίδρυμα Μπότση»

Στην προκήρυξη δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία προχώρησε το Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση στα πλαίσια του σκοπού του. Η μία υποτροφία αφορά σε σπουδές στο διετές, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (www.qjnt.gr) που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας από 20 Νοεμβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2019, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ/κοινωνικών επιστημών. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2017 και Ιούνιο 2018.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.200 ευρώ και το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κόστους (περιλαμβάνεται, διαμονή στις περιόδους στην Βιέννη) ήτοι 4.600 ευρώ, το υπόλοιπο βαρύνει τον υπότροφο. Η δεύτερη υποτροφία είναι για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας διετούς διάρκειας. Το ποσό της υποτροφίας είναι 2.000,00 ευρώ και καλύπτει ολόκληρο το τέλος φοίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από το ανωτέρω τμήμα του ΑΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 7245550, 210 7245558, καθημερινώς 10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ειδικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους για την πρώτη υποτροφία είναι δυνατόν να υποβληθεί ο φάκελος και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στα email info@idrymabotsi.gr και secretariat.qjnt@gmail.com

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

Βιογραφικό

Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών.

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυχόντες και κατόπιν προθεσμίας). Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής ότι έγινε δεκτός/ή για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Η διοικούσα επιτροπή τον προγράµµατος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Υουηg .1 τ$ Fellowship Fund (SYLFF) έχει τη χαρά να προκηρύξει για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 στο πλα ίσιο τον Προγράµµατος SYLFF τον Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, έξι (6) υποτροφίες, κάθε µία ύψους 8.300 δολαρίων σε φοιτητές µεταπτυχιακών και διδακτορικών.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων στις αντίστοιχες Γραµµατείες των Τµηµάτων ορίζεται η 1η Νοεµβρίου 2017.

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και μουσικής). Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2017.

 

Η Σλοβακία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της, προσφέρει υποτροφίες για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018. Οι υποτροφίες παρέχονται σε φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο τουλάχιστον έτος σπουδών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες που εργάζονται σε πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα. Η διάρκεια καθεμιάς υποτροφίας μπορεί να είναι 1 έως 2 εξάμηνα για προπτυχιακούς φοιτητές και 1 έως 10 μήνες για τις άλλες περιπτώσεις. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.scholarships.sk και η προθεσμία υποβολής είναι η 31η Οκτωβρίου 2017, ώρα 16:00.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν ετησίως ένα πρόγραμμα συνεργασίας των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, τα οποία εκπροσωπούνται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, προκειμένου να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό σχέδιο η κάθε μία, με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2018 – Programm fuer den projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Για τα έτη 2018 και 2019 η χρηματοδότηση των ερευνητικών σχεδίων, που θα εγκριθούν (ο αριθμός των οποίων θα αποφασιστεί κατά την ετήσια τακτική συνεδρίαση της μικτής ελληνο-γερμανικής επιτροπής), θα αναληφθεί αποκλειστικά από την DAAD.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2017

24 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΑΔΔΑ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Αριστοκλή Καβαδδά που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής αποφάσισε την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους, των οποίων το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00€, κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών. Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2017.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx): Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Π. Πατρινό, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου. Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/10/2017

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ρύθμιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νανοδομημένων καταλυτών χαλκού-δημητρίου μέσω μιας υδροθερμικής μεθόδου» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Αυγουρόπουλος), που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο της πράξης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015», θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για την υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές απόφοιτοι Σχολής Θετικών Επιστημών/Χημ. Μηχανικών εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή κάτοχοι ΜΔΕ) να επικοινωνήσουν άμεσα με τον επιστημονικό υπεύθυνο

Γιώργος Αυγουρόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα, 26504
Τηλ.: 2610 969811
Email: geoavg@upatras.gr

ΕΞΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας, που εγκαινιάστηκε το 1993, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Ιαπωνικού Ιδρύματος Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου και Άννης Σακελλαρίου προκηρύσσει:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την κάτωθι υποτροφία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη συντακτική πράξη, για νέο ή νέα που κατάγεται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτύνιου ή τις λοιπές επαρχίες τον Νομού, ή από όλη την επικράτεια: Μία (1) υποτροφία σε πρωτοετή σπουδαστή ή σπουδάστρια όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας η οποία έχει αποφοιτήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από το Λύκειο. Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210.38.27.941.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το ίδρυμα Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, σύμφωνα με την απόφαση 361/21-8-2017 του διοικητή του ιδρύματος, προκηρύσσει τις εξής υποτροφίες για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18:

1. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου), μαθητές ή μαθήτριες Τεγεατικής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2017 από το Λύκειο Τεγέας υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

2. Δύο υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους πρώτο και δεύτερο από βαθμολογική άποψη (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου) μαθητές ή μαθήτριες Μαντινειακής καταγωγής που αποφοίτησαν το 2017 από τα Λύκεια της Επαρχίας Μαντινείας (πλην Τεγέας) υπό την προϋπόθεση ότι θα φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

3. Μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές. Σύμφωνα με το καταστατικό και τη σχετική απόφαση του ιδρύματος οι προϋποθέσεις για τη λήψη μεταπτυχιακής υποτροφίας είναι οι εξής:

α. Ο/η υποψήφιος να είναι πρώην υπότροφος του Ιδρύματος και να έχει λάβει το πτυχίο του/της με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.

β. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα). Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, κριτήριο για τη λήψη της υποτροφίας θα είναι η βαθμολογία του βασικού πτυχίου του υποψηφίου. Θα επιλεγεί ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στη δεκάβαθμη κλίμακα (με προσέγγιση δεκάτου).

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον κατάλογο με τα σχετικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στο διοικητή του ιδρύματος (τηλέφωνα: 210-3218048 ή 8656434). Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 15 Νοεμβρίου 2017.