ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενισχυτική διδασκαλία 2017: Ξεκινά με έξι μαθήματα το φετινό πρόγραμμα

Ενισχυτική διδασκαλία 2017: Ξεκινά με έξι μαθήματα το φετινό πρόγραμμα

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, σχετικά με την υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας.

Η ενισχυτική διδασκαλία θα γίνεται στα μαθήματα Νεοελληνική́ Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά.

Σε αυτήν, θα συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στα μαθήματα αυτά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας ως εξής:

  • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα ώρες.
  • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα ώρες.
  • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, μπορεί λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Κριτήριο για την συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του κάθε μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο φοιτούν οι μαθητές για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, προτείνει με απόφασή του ποιοί έχουν ανάγκη της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.