ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει «The European MediaCoach Initiative»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει «The European MediaCoach Initiative»

Εγκρίθηκε το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “The European MediaCoach Initiative” το οποίο προωθεί το γραμματισμό και την κριτική σκέψη για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανάμεσα στους νέους. Συντονιστής είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο συμμετέχει και ερευνητικά.

Το έργο με προϋπολογισμό €435.000 εντάσσεται στην κατηγορία προγραμμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Education & Training).

Έχει καταδειχθεί πως όσο αυξάνεται ο χρόνος που οι νέοι αφιερώνουν στο διαδίκτυο τόσο η κοινωνία της πληροφορίας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούνε και αλληλοεπιδρούν, αφού δέχονται προκλήσεις οι οποίες προκαλούν ριζικές αλλαγές στις βασικές αξίες της ζωής τους. Το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία να επιμορφωθούν και να καταρτιστούν ως εκπαιδευτές, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν το γραμματισμό και την κριτική σκέψη για τα ΜΜΕ σε μαθητές και άλλες ομάδες της νεολαίας.

Το MediaCoach δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Stichting Reklame Rakkers στην Ολλανδία, το οποίο τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1450 επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επίσημα πιστοποιημένοι MediaCoaches, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών στην Ολλανδία για το γραμματισμό στα ΜΜΕ.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης MediaCoach έχει διακριθεί από το Ίδρυμα Evens (Ίδρυμα Κοινής Ωφελείας, το οποίο υποστηρίζει και βραβεύει βιώσιμα έργα, που συμβάλλουν στην πρόοδο και την ενίσχυση της Ευρώπης) ως μία από τις δώδεκα κορυφαίες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το γραμματισμό στα ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου ERASMUS+ Key action 3, στο οποίο συμμετέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Ολλανδικό Εθνικό Πρόγραμμα MediaCoach, με τη συμβολή των Ολλανδών και των Βέλγων εταίρων, θα τύχει αξιολόγησης, προσαρμογής και επέκτασης σε άλλα πέντε κράτη: στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.