ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΑΠ: Ανοικτές οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 2018 - 2019

ΕΑΠ: Ανοικτές οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 2018 - 2019

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), προπτυχιακά και μεταπτυχιακά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), προπτυχιακά και μεταπτυχιακά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ είναι τα εξής:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (450 θέσεις)
Πληροφορική (950 θέσεις)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (800 θέσεις)
Διοίκηση Τουρισμού (300 θέσεις)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (900 θέσεις)
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

Master in Business Administration» (520 θέσεις)
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (470 θέσεις)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (515 θέσεις)
Τραπεζική (545 θέσεις)
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (540 θέσεις)
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (80 θέσεις)
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (150 θέσεις)
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (200 θέσεις)
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (150 θέσεις)
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (445 θέσεις)
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (100 θέσεις)
Διαχείριση Τεχνικών Έργων (420 θέσεις)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (260 θέσεις)
Διαχείριση Αποβλήτων (335 θέσεις)
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (200 θέσεις)
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (200 θέσεις)
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (220)
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (300 θέσεις)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (120 θέσεις)
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (110 θέσεις)
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (70 θέσεις)
Σχεδιασμός Φωτισμού (70 θέσεις)
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (35 θέσεις)
Επιστήμες της Αγωγής (800 θέσεις)
Εκπαίδευση Ενηλίκων (300 θέσεις)
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (180 θέσεις)
Language Education for Refugees and Migrants (150 θέσεις)
Δημόσια Ιστορία (200 θέσεις)
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (300 θέσεις)

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

- Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. - Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας. - Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΤ και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΠΕΔ, ΑΣΚ, ΚΑΟ, ΣΔΣ, LRM, ΔΙΣ, ΑΔΕ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας. - Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2017. - Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων. - Δύναται να υποβάλλουν αίτηση τελειόφοιτοι φοιτητές υπό την προϋπόθεση αποστολής της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών τους στο τμήμα Μητρώου φοιτητών έως τις 12 Αυγούστου 2018. - Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2018. - Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.
- Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών. - Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ. - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως. - Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email info@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ στις πόλεις:

- Αθήνα, (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, ΤΚ 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207
- Θεσσαλονίκη, (Αλεξανδρουπόλεως 10 ) τηλ. 2310 534187
- Λάρισα, (Ηρώων Πολυτεχνείου 211,ΤΚ 41221) τηλ. 2410 236974

- Τρίπολη, (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263

- Κομοτηνή, (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404

- Κοζάνη, (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 56425
- Ιωάννινα, (ΔΙΚΕΠΠΕΕ 'Σταύρος Νιάρχος', Αίθουσα 4, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα) τηλ. 26510 09129
- Αρχάνες, (Δ. Τσικριτζή 4, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης), τηλ. 2813 404031

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ε.Α.Π. αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα κοινά ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», «Δημιουργική Γραφή» και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων