Ψηφιακή «έκθεση» για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ψηφιακή «έκθεση» για τον Μέγα Αλέξανδρο
Ένα ψηφιακό έκθεμα αρχίζει από την Ελλάδα και παίρνει τη θέση του ισότιμα δίπλα στα μουσειακά θέματα που φιλοξενεί το Μουσείο του Λούβρου...

Ένα ψηφιακό έκθεμα αρχίζει από την Ελλάδα και παίρνει τη θέση του ισότιμα δίπλα στα μουσειακά θέματα που φιλοξενεί το Μουσείο του Λούβρου, για τη μεγάλη περιοδική έκθεση στον Μεγάλο Αλέξανδρο από τις 13 Οκτωβρίου.

Στο αφιέρωμα που έχει τίτλο «Στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Η Αρχαία Μακεδονία», φιλοξενείται συγκεκριμένα η ψηφιακή αναπαράσταση της «Οικίας Διονύσου» στην Πέλλα, την οποία δημιούργησε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, μετά από ανάθεση του ίδιου του Μουσείου του Λούβρου.

Το γαλλικό μουσείο αναγνώρισε την υψηλή εξειδίκευση και την επιστημονική αρτιότητα του έργου του ΙΜΕ στον τομέα των αρχαιολογικών εικονικών αναπαραστάσεων.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ως προς το μέγεθος (3440 τ.μ), την πολυτέλεια και την ποιότητα κατασκευής κατοικίας της μακεδονικής πρωτεύουσας, που χρονολογείται στην πρώιμη Ελληνιστική περίοδο.

Η επιλογή του μνημείου έγινε σε συνεργασία με τις επιμελήτριες της έκθεσης και την ίδια την ανασκαφέα του μνημείου.