ΕΛΛΑΔΑ

Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες και ποια κακή συνήθεια είχαν;