ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Προσλήψεις αναπληρωτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2010-11, 222 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους...

Προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2010-11, 222 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, σε σχολεία Γενικής Παιδείας.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε εκπαιδευτικούς των κλάδων: ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.17, ΠΕ12.02, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.05, ΠΕ14.06, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ17.05, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ18.01, ΠΕ18.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.11, ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.15, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.25, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28, ΠΕ18.33, ΠΕ18.35, ΠΕ18.36, ΠΕ18.39, ΤΕ01.19, ΤΕ01.29, για τα σχολεία Γενικής Παιδείας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 2 μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2010.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr