ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε παράταση ο "Μεγάλος Αδελφός"

Πήρε παράταση ο "Μεγάλος Αδελφός"
Πράσινο φως στη χρήση συστημάτων βιντεο-επιτήρησης σε δημόσιους χώρους αυστηρά και μόνο για την αποτροπή και καταστολή σοβαρών...

Πράσινο φως στη χρήση συστημάτων βιντεο-επιτήρησης σε δημόσιους χώρους αυστηρά και μόνο για την αποτροπή και καταστολή σοβαρών αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ακόμη, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η κοινοτική οδηγία με την οποία καθιερώνεται υποχρέωση διατήρησης ορισμένων δεδομένων των συνδρομητών και εγγεγραμμένων χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κινητά, σταθερά, internet).

Τα μετρά αυτά εγκριθήκαν αργά χθες το απόγευμα από το Υπουργικό Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές «μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της οργανωμένης εγκληματικότητας».

Ως αναγκαίος χρόνος διατήρησης των δεδομένων αυτών ορίζονται οι 12 μήνες, ενώ με τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος επιτάσσεται η καταστροφή τους με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων προβλέπονται βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ενώ ως αρμόδια εποπτική αρχή ορίζεται η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι, η ανάγκη ορθής και αποτελεσματικής ρύθμισης του θέματος της χρήσης συστημάτων βίντεο-επιτήρησης είχε επισημανθεί από την Α.Π.Δ.Π.Χ., στις γνωμοδοτήσεις της «λόγω του κινδύνου που ενέχει η καταγραφή εικόνας κατά τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι (άρθρο 11 του Συντάγματος)».

Ροή Ειδήσεων