ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιο μέρος της Ελλάδα; βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου