ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί το Καρπενήσι λέγεται έτσι αφού δεν είναι νησί;