ΕΛΛΑΔΑ

Τι μπορούσαμε να αγοράσουμε με ένα χιλιάρικο πριν το 2000