ΕΛΛΑΔΑ

Το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια βρίσκεται στην Ελλάδα