ΕΛΛΑΔΑ

Δέκα υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πάτρας

Δέκα υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πάτρας
Προκηρύσσει δέκα υποτροφίες το Πανεπιστήμιο Πατρών για πρωτοετείς προπτυχιακούς...

Προκηρύσσει δέκα υποτροφίες το Πανεπιστήμιο Πατρών για πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τετραετής και το ποσό κάθε υποτροφίας είναι 5.000 ευρώ ετησίως.

Εφόσον οι οικονομικές ανάγκες του/της υποτρόφου παραμένουν και η απόδοση του/της στις σπουδές είναι πολύ καλή, η υποτροφία θα συνεχίζεται για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

1.Η οικονομική κατάσταση του/της υποψήφιου/-ας.
2.Η επίδοσή του/της υποψήφιου/-ας στις Πανελλήνιες (Γενικές) Εξετάσεις.
3.Η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/ στο σύνδεσμο Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών ή να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Νικόλαο Μάνδαλο, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Τηλέφωνο: 2610994259 Fax: 2610994259. Email: intern.rel@upatras.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου του 2011. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ροή Ειδήσεων