ΕΛΛΑΔΑ

109.000 συνταξιούχοι «φαντάσματα» στο ΙΚΑ

109.000 συνταξιούχοι «φαντάσματα» στο ΙΚΑ
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής που έγινε από την 1/7/2011 έως 30/9/2011 στις τράπεζες...

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής που έγινε από την 1/7/2011 έως 30/9/2011 στις τράπεζες (μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ) και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για όσους προσκόμιζαν πληρεξούσια με το γνήσιο της υπογραφής των συνταξιούχων) το ποσοστό των μη απογεγραμμένων έφτασε το 10%. Οπως ανακοινώθηκε:Απογράφηκαν 898.643 δικαιούχοι κύριας ή και επικουρικής σύνταξηςΔεν απογράφηκαν 99.131 δικαιούχοι κύριας και επικουρικής σύνταξηςΔεν απογράφηκαν 10.290 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης