ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια για ...υπερωρίες ετοιμάζονται να πάνε στρατιωτικοί!

Στα δικαστήρια για ...υπερωρίες ετοιμάζονται να πάνε στρατιωτικοί!
Ομαδικές αγωγές στα δικαστήρια κατά του Πενταγώνου ετοιμάζονται να καταθέσουν στρατιωτικοί...

Ομαδικές αγωγές στα δικαστήρια κατά του Πενταγώνου ετοιμάζονται να καταθέσουν στρατιωτικοί προκειμένου να διεκδικήσουν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης.Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών που επικαλείται εμμέσως ο Σύνδεσμος Υπεράσπισης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ) το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν κάθε έτος είναι από 3.000 ευρώ για τον (επαγγελματία) Οπλίτη έως 7.000 ευρώ για τον αντισυνταγματάρχη με δυνατότητα να φθάσουν αντίστοιχα σε 7.000 και 13.000 ευρώ.Μάλιστα υποστηρίζεται ότι μπορούν να διεκδικηθούν ποσά για 5 έτη. Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα στην ιστοσελίδα του ΣΥΣΜΕΔ Οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) που δεν αμείβονται για την υπερωριακή τους απασχόληση, χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις.Άλλωστε, κανένα, από τα χορηγούμενα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, επιδόματα δεν χαρακτηρίζεται, ούτε αιτιολογείται ως αποζημίωση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου.Στο σημείωμα αναφέρεται ότι, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιών, που ορίζονται να εκτελέσουν και των εκπαιδεύσεων, στις οποίες ορίζονται να συμμετάσχουν οι στρατιωτικοί, σε μονάδες βασικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, μπορεί να διεκδικηθεί ετησίως, με βάση τα καταβαλλόμενα στην Ελληνική Αστυνομία, έως το ποσό των 3.000 ευρώ περίπου για το βαθμό του Στρατιώτη και έως το ποσό των 7.000 ευρώ για το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.Τα ανωτέρω ποσά, με βάση την υπερωριακή αποζημίωση που χορηγείται στο Δημόσιο γενικά, ανέρχονται σε 7.000 ευρώ και 13.000 ευρώ περίπου, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται, στηριζόμενοι στις διατάξεις της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, η άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των ανωτέρω αποζημιώσεων είναι λίαν πιθανό να έχει θετική έκβαση.