ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Φεύγω από την Ελλάδα

VIDEO: Φεύγω από την Ελλάδα
Το Reuters φιλοξενεί ρεπορτάζ με την ιστορία άνεργης που ετοιμάζεται για το εξωτερικό...

Το Reuters φιλοξενεί ρεπορτάζ με την ιστορία άνεργης που ετοιμάζεται για το εξωτερικό... Πόσες άλλες τέτοιες ιστορίες γωρίζουμε πλέον κι από πρώτο χέρι! Οι νέοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα by babisflou