ΕΛΛΑΔΑ

Και η Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη για το «χαράτσι» στην ΔΕΗ

Και η Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη για το «χαράτσι» στην ΔΕΗ
Με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο η Συνήγορος του Πολίτη κα. Καλλιόπη Σπανού εντοπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και παρακαλεί για την άμεση ανταπόκριση...

Με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο η Συνήγορος του Πολίτη κα. Καλλιόπη Σπανού εντοπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και παρακαλεί για την άμεση ανταπόκριση του υπουργείου. Ειδικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την επιβολή, τον υπολογισμό και την είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.Υπογραμμίζει επίσης, ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά, σε κάθε περίπτωση, ένα υπέρμετρα επαχθές μέτρο κυρίως για ορισμένες ομάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει μάλιστα, ότι «η διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ειδικό τέλος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών αναγκαίων για τη θέρμανση, τη σίτιση και την καθαριότητα των ίδιων και της οικογένειάς τους.Στις περιπτώσεις αυτές με κριτήριο την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει και υπό προϋποθέσεις να προτάσσεται η προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η προστασία της υγείας, η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και των ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών». Στην επιστολή της η Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:- Να προβλεφθεί διαδικασία διόρθωσης των σφαλμάτων στον υπολογισμό του τέλους (στην περίπτωση που ο υπολογισμός έγινε με βάση εσφαλμένη τιμή ζώνης και πλασματικά τετραγωνικά).- Να επανεξεταστεί η επιβολή του τέλους σε εργοταξιακές παροχές, εφόσον δεν πρόκειται για δομημένες επιφάνειες.- Να επεκταθεί η απαλλαγή από το τέλος σε άτομα που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος με βάση το προσωπικό τους εισόδημα.- Να επεκταθεί η επιβολή του τέλους με μειωμένο συντελεστή, υπό προϋποθέσεις, σε άτομα με κάθε είδους βαριά αναπηρία.Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανεξάρτητη αρχή διαμεσολάβησε προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να μη διακοπεί η παροχή ρεύματος σε πολίτη, ο οποίος πάσχει από βαρύ αναπνευστικό πρόβλημα, βρίσκεται υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του και αδυνατεί να καταβάλει το ειδικό τέλος.