ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο ηλεκτρονικά θα κατατίθενται οι δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μόνο ηλεκτρονικά θα κατατίθενται οι δηλώσεις Φ.Π.Α.
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ότι οι δηλώσεις Φ.Π.Α. από επαγγελματίες...

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ότι οι δηλώσεις Φ.Π.Α. από επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.Ο νέος τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου είναι ο παρακάτω:Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής, οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις θα υποβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.Η κυβέρνηση μάλλον προωθεί την εξέλιξη της γνώσης μας στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών…