ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων

Έκτακτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
Σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου...

Σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.Τα δικαιώματα εκπομπής αερίων, γνωστά διεθνώς ως EUAs, αναφέρονται στη μέγιστη ποσότητα αερίων θερμοκηπίου, η οποία επιτρέπεται να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, από το σύνολο των εργοστασίων του κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί θα είναι 1.000.000 EUAs.Και μετά απορούμε γιατί το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί καθοδική πορεία! Προφανώς δεν θα είναι ανοδικό, αφού πουλάει απόβλητα!