ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες πολιτών για υπερχρέωση από τους Δήμους

Καταγγελίες πολιτών για υπερχρέωση από τους Δήμους
Κάποιοι δήμοι βρήκαν το... κόλπο της μεγάλης προσαύξησης, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού του νερού, και χαρατσώνουν κανονικά τους πολίτες...

Κάποιοι δήμοι βρήκαν το... κόλπο της μεγάλης προσαύξησης, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού του νερού, και χαρατσώνουν κανονικά τους πολίτες! Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτοικοι των Ιωαννίνων διαμαρτύρονται, γιατί η προσαύξηση είναι μεγάλη και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, όπως αποκαλύπτει η «Κάτοψη»."Αργοπορούμε να πληρώσουμε το νερό, γιατί δεν έχουμε χρήματα", υποστηρίζουν. Και προσθέτουν: "Πού να βρούμε να πληρώσουμε και επί πλέον. Ας μας κόψουν το νερό να ησυχάσουμε...". Να σημειωθεί ότι εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της πληρωμής του, μπαίνει προσαύξηση, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.Η προσαύξηση ορίζεται για κάθε τρίμηνο λογαριασμό και δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του συνολικού χρέους που βεβαιώθηκε αρχικά. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται - βεβαιώνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του επόμενου τριμήνου και εφ' όσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εξοφληθεί το παλαιό χρέος.