ΕΛΛΑΔΑ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
Ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί σε δύο ή περισσότερα ομοειδή Ταμεία (π.χ. μισθωτών) μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε 1 ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης...

Ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί σε δύο ή περισσότερα ομοειδή Ταμεία (π.χ. μισθωτών) μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε 1 ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και τον υπόλοιπο χρόνο σε άλλο Ταμείο ή στο Δημόσιο, δηλ. σε ταμεία τα οποία δεν εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο.Αυτό διευκρινίζει, με εγκύκλιό του το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σημειώνοντας ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο ίδιος χρόνος δύο φορές.