ΕΛΛΑΔΑ

Στα «σκουπίδια» 365 εκατ. ευρώ για μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων

Στα «σκουπίδια» 365 εκατ. ευρώ για μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων
Στα.... σκουπίδια πέταξε όλες τις διαδικασίες για την προγραμματική...

Στα.... σκουπίδια πέταξε όλες τις διαδικασίες για την προγραμματική σύμβαση που αφορά στην κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων προϋπολογισμού 365 εκατομμυρίων ευρώ το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο η επίμαχη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), πρέπει να ανακληθεί λόγω πλημμελειών.

Στην απόφαση χαρακτηρίζονται αόριστοι οι όροι της σύμβασης τόσο ως προς τον προϋπολογισμό των έργων όσο και το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εκτέλεσής τους. Επιπλέον, αναφέρεται ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., αφού συμμετείχαν όχι τα τακτικά αλλά τα αναπληρωματικά μέλη της. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.) η οποία ζητούσε την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/2011 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με την οποία δεν διαπιστώθηκε κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου της επίμαχης σύμβασης.

Όπως, τονίζεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν θεμελιώθηκε από κανένα στοιχείο η ανάγκη να περάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η αρμοδιότητα για τη διενέργεια διαγωνισμών ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε η άποψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι παραβιάστηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.