ΚΟΣΜΟΣ

Wikileaks: 1.313 «ελληνικά» έγγραφα

Wikileaks: 1.313 «ελληνικά» έγγραφα
Αναφορές σε στρατιωτικές πυρηνικές εφαρμογές υπάρχουν σε 49 τηλεγραφήµατα της αµερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, τα οποία συντάχθηκαν...

Αναφορές σε στρατιωτικές πυρηνικές εφαρμογές υπάρχουν σε 49 τηλεγραφήµατα της αµερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, τα οποία συντάχθηκαν κατά την περίοδο Ιουλίου 2006 - Φεβρουαρίου 2010 και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο Wikileaks (www.wikileaks.ch) το επόµενο χρονικό διάστηµα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας " Τα Νέα".

το πλέον πρόσφατο από τα τηλεγραφήματα, µε ηµεροµηνία 25 Φεβρουαρίου 2010, φέρει πέρα από τον κωδικό της Ελλάδας και τους κωδικούς της Συρίας και του Ιράν, και αποστάλθηκε µόλις δύο ηµέρες µετά την ανεπίσηµη εκδήλωση ανησυχίας του Κουβέιτ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια του 2009 έχουν συνταχθεί άλλα τρία µηνύµατα τα οποία έχουν στην περιγραφή τους τον κωδικό των στρατιωτικών πυρηνικών εφαρµογών (MNUC).

Το Wikileaks έχει στη διάθεσή του 1.313 τηλεγραφήµατα που εστάλησαν από την αµερικανική πρεσβεία της Αθήνας και άλλα 72 από το προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο από αυτά συντάχθηκε στις 16 Ιουλίου 1985 και ο κωδικός του αντιστοιχεί σε θέµατα τροµοκρατίας. Οι περισσότερες αναφορές στα µηνύµατα της τελευταίας 25ετίας που διέρρευσαν σε ανθρώπους του διάσηµου πλέον ιστότοπου έχουν να κάνουν µε την εξωτερική πολιτική και τις εσωτερικές κυβερνητικές υποθέσεις. Συγκεκριµένα, από την πρεσβεία της Αθήνας συντάχθηκαν 945 τηλεγραφήµατα µε κωδικό PREL που αντιστοιχεί στις εξωτερικές σχέσεις και 638 µε κωδικό PGOV για τα ενδοκυβερνητικά ζητήµατα.

Τροµοκρατία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους «ΤΑ ΝΕΑ», υπάρχουν αναφορές σε θέµατα τροµοκρατίας σε 151 τηλεγραφήµατα από την Αθήνα και σε έξι από τη Θεσσαλονίκη που συντάχθηκαν ανάμεσα στον Ιούλιο του 1985 και τον Φεβρουάριο του 2010. Μόνο µέσα στο 2009 συντάχθηκαν σχεδόν 50, δηλαδή το 1/3 των μηνυμάτων µε τον «τροµοκρατικό» κωδικό PTER, ενώ ταπερισσότερα (δέκα)αποστάλθηκαν τον Φεβρουάριο του2009. Κατάτη διάρκειατου συγκεκριµένου µήναπραγµατοποιήθηκε η ένοπλη επίθεση στο αστυνοµικό τµήµα του Κορυδαλλούκαι στον τηλεοπτικόσταθµό Alter από τη Σέχτα Επαναστατών. Επιπλέον, είχε βρεθεί και ένα αυτοκίνητο παγιδευµένο µε εκρηκτικά στον αύλειο χώρο των γραφείων της Eurobank στην Κηφισιά, χωρίς όµως να υπάρξει έκρηξη λόγω λάθους στη συνδεσµολογία – µία ενέργεια που αποδόθηκε στον Επαναστατικό Αγώνα. Εννέα τηλεγραφήµατα όπου περιλαµβάνονται θέµατα τροµοκρατίας εστάλησαν από την Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 2008, ενώ επτά τον Φεβρουάριοτου 2010, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν έλαβε χώρα κάποια τροµοκρατική ενέργεια, µόνο µία σύλληψη 21χρονου ως υπόπτου για συµµετοχή στους Πυρήνες της Φωτιάς.

Στρατιωτικές υποθέσεις
Πέρα από τις 49 αναφορές σε πυρηνικά, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν σταλεί δεκάδες τηλεγραφήµατα όπου µνηµονεύονται στρατιωτικής φύσεως ζητήματα. Από τους κωδικούς κατηγοριοποίησης των µηνυµάτων από την αµερικανική πρεσβεία στην Αθήνα φαίνεται ότι σε89 γίνεται λόγος για στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε 37 για στρατιωτική βοήθεια και πωλήσεις όπλων και σε 139 για έλεγχο οπλισµού ή και ζητήµατα αφοπλισµού. Όσον αφορά τις διαφόρων ειδών «στρατιωτικές διευθετήσεις» (κωδικός MARR - Military Arrangements), συντάχθηκαν 138 τηλεγραφήµατα– τα 52 από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2010. Τα περισσότερα (δώδεκα) αποστέλλονται λίγο πριν από την ψήφιση του προϋπολογισµού τον Νοέµβριο του 2009, µήνα κατά τον οποίο έχουμε και τα περισσότερα μηνύματα σχετικά µε πωλήσεις όπλων (κωδικός MASS - Military Assistance and Sales).

Εθνική ασφάλεια
Το 2007 µπορεί να χαρακτηριστεί «χρονιά εθνικής ασφάλειας»: κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους, από την αµερικανική πρεσβεία στην Αθήνα συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Wikileaks, δέκα τηλεγραφήµατα που έφεραν τον κωδικό PINS – τα περισσότερα που είχαν αναφορές σε αυτό το ευαίσθητο ζήτηµα από το 2005 και µετά. Στα πλέον πρόσφατα δύοτηλεγραφήµατα, µε ηµεροµηνίες δηµιουργίας 29 Ιανουαρίου 2009 και 16 ∆εκεµβρίου 2009, που αφορούν στην εθνική ασφάλεια περιλαµβάνονται επίσης αναφορές σε θέµατα τροµοκρατίας, εξωτερικών σχέσεων, εσωτερικών κυβερνητικών υποθέσεων και οικονοµικής βοήθειας. Πέρα από τον κωδικό εθνικής ασφάλειας υπάρχει και αυτόςτης γενικής ασφάλειας: µε τον συγκεκριµένο κωδικό χαρακτηρίζονται 91 τηλεγραφήµατα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σαράντα δύο ακόµα τηλεγραφήµατα εµφανίζουν τον κωδικό PINR (Intelligence), που αντιστοιχεί στη συλλογή πληροφοριών. Στα συγκεκριµένα µηνύµατα θίγονται επίσης ζητήµατα οικονοµίας, τροµοκρατίας,ασφάλειας, έως και επιστηµονικά θέµατα βιολογίας και ιατρικής, όπως προκύπτει από τους κωδικούς που φέρουν στις επικεφαλίδες. ∆εκατρία από αυτά συντάχθηκαν το 2008, έντεκα το 2007 και επτά το 2009.

Ενεργειακά
Σε 80 τηλεγραφήµατα από τις αρχές του 2005 έως τις αρχές του χρόνου που διανύουµε γίνονται αναφορές σε ενεργειακά ζητήµατα. Μάλιστα,σε πέντε από αυτά που συντάχθηκαν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2006 εµφανίζεται η επωνυµία της Gazprom, ενώ δεκατρία περιλαµβάνουν στοιχεία για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη βάση δεδοµένων των τηλεγραφηµάτων που διέρρευσαν στους ανθρώπους του Wikileaks εµφανίζεται ένα µήνυµα µε ηµεροµηνία 30/4/2008 που φαίνεται πως σχετίζεται µε την υπογραφή Καραµανλή για την ελληνική συµµετοχή στην κατασκευή του αγωγού South Stream την προηγούµενη µέρα.

Τρία «ενεργειακά» τηλεγραφήµατα της προηγούµενης και της φετινής χρονιάς περιλαµβάνουν αναφορές στη Ρωσία, δύο στη Βουλγαρία,δύο στην Τουρκία, δύο στο Ιράν, ενώ µνηµονεύονται και η Ιταλία και το Αζερµπαϊτζάν. Πέρα από θέµατα ενέργειαςκαι ενεργειακής τεχνολογίας, στα συγκεκριµένα µηνύµατα περιλαµβάνονται αναφορές για οικονοµικές και εσωτερικές κυβερνητικές υποθέσεις και εξωτερικές σχέσεις.

Ανθρώπινα δικαιώµατα
Ο πιο συχνός κωδικός στα τηλεγραφήµατα έπειτα από αυτούς των εξωτερικών σχέσεων, των εσωτερικών κυβερνητικών υποθέσεων και µαζί µεαυτόν των οικονοµικών ζητηµάτων είναι ο PHUM,που αντιστοιχεί στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων: πάνω από 200 µηνύµατα µε αναφορές σε σχετικά ζητήµατα έχουν συνταχθεί από την αµερικανική πρεσβεία της Αθήνας και άλλα 36 από τοπροξενείο της Θεσσαλονίκης κατά τηνπενταετία Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2010. Ακόµα 41 τηλεγραφήµατα µνηµονεύουν θέµατα προσφύγων.

Με την ένδειξη BAKOYANNIS

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ την ένδειξη BAKOYANNIS στην επικεφαλίδα συντάχθηκε στην αµερικανική πρεσβεία Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2006, µία ηµέρα µετά τη µετάβαση της τότε υπουργού Εξωτερικών µαζί µε τον τέως πρωθυπουργό στο Βερολίνο, όπου πραγµατοποιήθηκε δείπνο εργασίας µε τη γερµανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο διπλωµατικό µήνυµα είναι το µόνο ανάµεσα στα 1.385 που φέρει κάποιο όνοµα στην κωδικοποίησή του. Στην πρόσφατη εκείνη περίοδο υπουργοποίησης της κ. Μπακογιάννη είχε αναφερθεί εκτεταµένα ο γερµανικός Τύπος µε άρθρα σε µεγάλες εφηµερίδες. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα η αποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών από τις 2 Φεβρουαρίου σχεδόν µονοπωλούσε τα πρωτοσέλιδα. Ανάµεσα στα 31 τηλεγραφήµατα που έχουν διαρρεύσει στο Wikileaks από τα µέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2006, έντεκα είχαν αναφορές σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, δέκα σε εσωτερικές κυβερνητικές υποθέσεις, τέσσερα σε στρατιωτικές και αµυντικές διευθετήσεις, τέσσερα σε ενέργεια, τρία στη γρίπη των πτηνών, ένα στην Ολυµπιακή Αεροπορία και ένα σε αναρχικούς.

Πηγή: newscode.gr

Ροή Ειδήσεων