ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης Γη βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μας ευννοεί καθόλου