ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις από WikiLeaks, σε σχέση με το καθεστώς Φιντέλ Κάστρο

Νέες αποκαλύψεις από WikiLeaks, σε σχέση με το καθεστώς Φιντέλ Κάστρο
Τα νέα τηλεγραφήματα που σταδιακά απελευθερώνονται από τον ιστότοπο WikiLeaks...

Τα νέα τηλεγραφήματα που σταδιακά απελευθερώνονται από τον ιστότοπο WikiLeaks, αποκαλύπτουν ότι οι δυτικές δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, παραμελούν να καταδικάσουν το καθεστώς Castro, για το φτωχό αρχείο της στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι επισκεπτόμενοι αξιωματούχοι από τον Καναδά, την Ελβετία, την Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμελούσαν συνήθως, να επικρίνουν τις κατασταλτικές πολιτικές της Αβάνας ή να συναντηθούν με τους αποστάτες.

Στην ανταλλαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ των χωρών, τα αμερικάνικα διπλωματικά στοιχεία που αποκαλύπτονται, γράφουν ότι οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες ελάμβαναν πλήρη γεύματα "ευχάριστων" συνεδριάσεων και ελαμβάνοντο πιο εύκαμπτες ή ανάλαφρες φωτογραφίες, με έναν από τους αδελφούς του Castro».

Οι αμερικανικοί διπλωμάτες χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύστημα για να βαθμολογήσουν τις εκβάσεις των επίσημων επισκέψεων εκπροσώπων των άλλων χωρών στην Κούβα. Όπως : «Πάντα φίλοι-ή Καλύτερος φίλος για πάντα», ή «Ας παραμείνει μια ιδιωτική υπόθεση, μεταξύ μας», ή «διαφωνούμε με σεβασμό» και άλλα, παρόμοιου περιεχομένου.

Ροή Ειδήσεων