ΔΝΤ: Γερμανοί το νου σας!

Το ΔΝΤ προειδοποίησε σήμερα την Γερμανία ότι υπάρχει ενδεχόμενο από το 2012...
Το ΔΝΤ προειδοποίησε σήμερα την Γερμανία ότι υπάρχει ενδεχόμενο από το 2012 η χώρα να μπει σε μια μακρά περίοδο ύφεσης. Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που προκαλούνται από τη μείωση του πληθυσμού της, από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές, καθώς και από την έλλειψη ευνοϊκού κλίματος για την προώθηση των καινοτομιών, ούτως ώστε να διασφαλίσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας της, αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ. Η Γερμανία πάντως είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε που έχει αποκομίσει τεράστια κέρδη κατά την περίοδο της κρίσης. Λέτε οι "παρατηρήσεις" του ΔΝΤ να έγιναν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των υπόλοιπων Ευρωπαίων;