Τούρκοι έσωσαν την εφημερίδα "Απογευματινή"

600 νέοι Τούρκοι συνδρομητές έδωσαν φιλί ζωής με τις συνδρομές του στην ιστορική εφημερίδα της ομογένειας...
Τι και αν δε γνωρίζουν τη γλώσσα μας… Τι και αν τόσα χρόνια έχουν ποτιστεί με μίσος εναντίον της χώρας μας… 600 νέοι Τούρκοι συνδρομητές έδωσαν φιλί ζωής με τις συνδρομές του στην ιστορική εφημερίδα της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη που ήταν έτοιμη να κλείσει, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει. Όπως εύστοχα σημείωσε και ο ιδιοκτήτης της κ. Μιχάλης Βασιλειάδης Έσωσαν την “Απογευματινή” αυτοί που δεν μιλούν ελληνικά! Από την ελληνική Πολιτεία δε συγκινήθηκε κανείς να βοηθήσει…