Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητά εκλογές στην Ελλάδα και όχι δημοψήφισμα!

«Η απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης δεν πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση το πακέτο μέτρων που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Οκτωβρίου, ούτε την σταθερότητα του ευρώ», δήλωσε...
«Η απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης δεν πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση το πακέτο μέτρων που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Οκτωβρίου, ούτε την σταθερότητα του ευρώ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Joseph Daul υπενθύμισε τους όρους του άρθρου 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης» και ζήτησε από την Ελλάδα να σεβαστεί τόσο το πνεύμα, όσο και τους όρους του άρθρου. Ένα δημοψήφισμα, σύμφωνα με τον κ. Daul, θα προκαλούσε μεγάλη αβεβαιότητα και έτσι η λύση των πρόωρων εκλογών προκρίνεται ως η πιο ενδεδειγμένη.